2%-dane

 

 

PortalVs.sk - Nevieš na akú školu si dať prihlášku ?

 

Vitajte na stránkach Súkromného športového gymnázia v Košiciach, je meniny má

Archív

Archív verejného obstarávania 2014

 • Výzva na predloženie cenovej ponuky - "Komplexná realizácia postupov verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZoVO)“  DOWNLOAD

 

 
 • Výzva na predloženie cenovej ponuky - "Vzdelávacie podujatia pedagogických zamestnancov"  postupom podľa §9 ods. 9  zákona č. 25/2006 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZoVO). DOWNLOAD
 • výzva na predloženie cenovej ponuky - " Kancelársky materiál " postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 z. z. o verejnom   obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  DOWNLOAD

 • výzva na predloženie cenovej ponuky - " IKT" postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 z. z. o verejnom   obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  DOWNLOAD

 • výzva na predloženie cenovej ponuky - " Didaktické pomôcky " postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  DOWNLOAD 

 • Výzva na predloženie cenovej ponuky - "Poistenie majetku SŠG“ postupom podľa §9 ods. 9  zákona č. 25/2006 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZoVO). DOWNLOAD    príloha  DOWNLOAD

 • Výzva na predloženie cenovej ponuky - "Učebné pomôcky“ postupom podľa §9 ods. 9  zákona č. 25/2006 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZoVO). DOWNLOAD

  Výzva na predloženie cenovej ponuky - "Publicita a tlač“ postupom podľa §9 ods. 9  zákona č. 25/2006 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZoVO). DOWNLOAD

  Súťaž "IKT"  vyhlásená na profile verejného obstarávateľa  na  Úrade verejného obstarávania.

  Výzva na predloženie cenovej ponuky - "Chemické látky“ postupom podľa §9 ods. 9  zákona č. 25/2006 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZoVO).      DOWNLOAD  DOWNLOAD

  Výzva na predloženie cenovej ponuky - "Autobusová doprava “ postupom podľa §9 ods. 9  zákona č. 25/2006 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZoVO).   DOWNLOAD  DOWNLOAD

  Výzva na predloženie cenovej ponuky - " Toner “ postupom podľa §9 ods. 9  zákona č. 25/2006 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZoVO). DOWNLOAD  DOWNLOAD

 • Výzva na predloženie cenovej ponuky - "Literatúra“ postupom podľa §9 ods. 9  zákona č. 25/2006 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZoVO).  DOWNLOAD     DOWNLOAD

 • Výzva na predloženie cenovej ponuky - "Výukové softwary“ postupom podľa §9 ods. 9  zákona č. 25/2006 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZoVO).   DOWNLOAD   DOWNLOAD
  • Výzva na predloženie cenovej ponuky - " Tabule “ postupom podľa §9 ods. 9  zákona č. 25/2006 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZoVO).  DOWNLOAD  DOWNLOAD
 • Výzva na predloženie cenovej ponuky - " Technik IT “ postupom podľa §9 ods. 9  zákona č. 25/2006 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZoVO)  DOWNLOAD

Kontakt

SÚKROMNÉ
ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM
UŽHORODSKÁ 39, KOŠICE

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Všetky kontakty

Bleskové správy

.

IZK

rozvrh-hodin

zastupovanie

 

© 2011 Súkromné športové gymnázium, Užhorodská 39, Košice  |  všetky práva vyhradené  |  design by designIT, s. r. o.